Det sker i BKI

Generalforsamling

Barrit Kultur- & Idrætscenter

samt status på projekt Sognegården

 

BKI's bestyrelse inviterer til den årlige generalforsamling.

Mødet foregår i mødelokalet i Barrithus

(alternativt i Sognegården afhængig af fremmøde og hvor langt renoveringen er kommet til den tid)

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:30.

 

Alle interesserede er velkommen til at deltage i mødet.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Behandling af forslag
  1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 20. marts.
   Forslag kan afleveres til formanden enten pr. mail 
   peter@live.dk eller pr brev (Barrit Langgade 78).
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter
 9. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil repræsentanter fra de forskellige arbejdsgrupper give en status på arbejdet og vise rundt i Sognegården, så vi ved selvsyn kan se, hvor langt projektet er kommet.

 

Vi håber, at I er mange, som har lyst til at møde op den 28.3.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Barrit Kultur- & Idrætscenter

BARRIT KULTUR- OG IDRÆTSCENTER

Kirkebro 4A, 7150 Barrit

Mail: bki-barrit@mail.dk - Tlf: 2031 1666